BASISCONTRACT +

Verrekening van het Basiscontract+

Verrekening van het Basiscontract+

 

Het is gebleken dat het verstrekken van de verzamelloonstaat de enige werkbare manier is om de arbodienstaansluiting te verrekenen. Indien u de laatst bekende verzamelloonstaat niet wilt (laten) verstrekken, zullen wij uiteindelijk de samenwerking met u moeten verbreken.

 

NB Sommige werkgevers wensen niet te verrekenen op basis van het aantal werknemers dat in het bedrijf werkt. Vorig jaar introduceerden wij daarom het loonsomabonnement voor seizoenbedrijven en werkgevers in de sectoren Horeca, Detailhandel en Recreatie, zodat we deze werkgevers kunnen  verrekenen o.b.v. de loonsom van het bedrijf per jaar i.p.v. het aantal werknemers. Wenst u nog over te stappen op een loonsomabonnement, dan dient u dit voor 31 december 2017 kenbaar te maken zodat Regiopoortwachters.nl op tijd een contractwijziging kan verwerken.

Wilt u onze leveringsvoorwaarden ontvangen of informatie over de 3 soorten verrekeningen van het Basiscontract+ (verrichtingen, werknemers per jaar, bedrijfsloonsom), stuur dan een mailbericht naar info@regiopoortwachters.nl of vul het onderstaande formulier in.

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Contact

Balie 7

4301 GZ Zierikzee

Tel: 0 (+31) 85 - 27 33 245

E-mail: info@rpwzw.nl

Copyright EVI Groep 2017