BASISCONTRACT +

Preventie

Preventie

 

Risicoscan inclusief arbeidsgezondheidskundig bedrijfsadvies

Op basis van de EVI Risicoscan weet u op welke wijze u de Risico-inventarisatie en -evaluatie gaat organiseren en in welke mate u “RI&E-plichtig bent”. Daarnaast ontvangt u een advies welke arbeidsgezondheidskundige onderzoeken u het beste voor uw organisatie organiseert (aanstellings- en beroepskeuringen, health checks, PAGO- en PMO- onderzoeken).

 

Melding frequent verzuim

Maar liefst 68% van de langdurige verzuimers is ooit een frequent verzuimer geweest. Om op tijd actie te ondernemen signaleren wij voor u de frequente verzuimers zodat u zelf of met behulp van onze inzet langdurig ziekteverzuim voorkomt.

 

Inzetbaarheidsportaal voor frequente verzuimers

Uw werknemers die frequent verzuimen krijgen op uw verzoek een inlog van een eigen inzetbaarheidsportaal zodat zij zelf ook aan de slag kunnen om hun inzetbaarheid te optimaliseren.

 

Contact

Balie 7

4301 GZ Zierikzee

Tel: 0 (+31) 85 - 27 33 245

E-mail: info@rpwzw.nl

Copyright EVI Groep 2017