BASISCONTRACT +

HRM en Vitaliteit

HRM en vitaliteit

 

HR Scan van Regio HR

Heeft u alle P&O zaken goed geregeld en voldoet u aan de wettelijke eisen? Met de HR Scan weet u waar u aan toe bent en hoe u de inzetbaarheid van uw personeel optimaliseert. De uitslag van de scan bespreekt u vrijblijvend met uw eigen HR Adviseur.

 

Uw eigen Regio HR Adviseur

In uw regio en op uw afroep heeft u de toegang tot een eigen HR Adviseur. Een professional die bekend is met de regionale arbeidsmarkt en (indien u gebruik maakt van de HR Scan) uw organisatie kent.

 

Workguide Portaal

Vanaf 1 februari 2018 beschikt u over uw eigen HR Portaal genaamd Workguide. In dit portaal vindt u de  personeelsdossiers van uw werknemers. Ook stuurt Workguide meldingen door naar bijvoorbeeld het UWV, uw arbodienst (Regiopoortwachters.nl) en uw inkomensverzekeraar indien u daarvoor toestemming geeft. Mocht u al over een Personeelsinformatiesysteem beschikken, Workguide  is op zijn minst complementair en bespaart u veel administratieve rompslomp. Voor meer informatie over het Workguide Portaal zie www.workguide.nl (nog niet actief) of anders een beschrijving op een pagina van EVI Groep.

 

WWZ-signalering

De Wet Werk en Zekerheid beschermt de rechtspositie van werknemers met een tijdelijk dienstverband. Door de automatische WWZ-signalering van het Workguide portaal weet u ruim op tijd wanneer u met uw tijdelijke werknemer rond de tafel moet om de arbeidsovereenkomst te bespreken en voorkomt u schadevergoedingen en administratieve rompslomp.

 

Intake loopbaanadvies

Als u met uw werknemer overeenkomt dat deze zich dient te richten op ander werk binnen of buiten uw organisatie, dan bieden wij deze werknemer een intakegesprek met een loopbaanadviseur aan inclusief een vrijblijvend loopbaanadvies.

 

*Op basis van Europese regelgeving is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet op naleving van deze verordening en mag boetes tot 20 miljoen euro opleggen. Ten behoeve van uw personeelsmanagement mag u alle gegevens van uw werknemers registreren in een (online) HR-portaal zoals Workguide. Arbodiensten echter mogen alleen beschikken over de gegevens van werknemers die ziek zijn of arbeidsongeschikt dreigen te worden.

 

Contact

Balie 7

4301 GZ Zierikzee

Tel: 0 (+31) 85 - 27 33 245

E-mail: info@rpwzw.nl

Copyright EVI Groep 2017